Обмен учебными материалами


Теми рефератів. 1. Основні показники господарської діяльності2. Облік процесу постачання.

3. Облік процесу виробництва.

4. Облік процесу реалізації.

5. Облік фінансових результатів і використання прибутку.

ТЕМА 9. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ, ТЕХНІКА, ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Облікові регістри, техніка запису до них. Можливі помилки в облікових записах і способи (техніка) виправлення їх. Поняття форми обліку. Принципи побудови традиційних (меморіально-ордерної, спрощеної, журнальної) і комп'ютерної системи бухгалтерського обліку. Перспективи розвитку їх.

Організація обліку в Україні.

Література:3, 6, 39, 43, 49, 51, 53, 57, 60, 73, 75, 76, 77.

Питання для самоконтролю

1. У чому суть облікової реєстрації?

2. На підставі чого заповнюють облікові реєстри?

3. Де використовують інформацію, записану в облі­кових реєстрах?

4. За якими ознаками поділяють облікові реєстри?

5. Охарактеризуйте класифікацію облікових ре­єстрів за зовнішнім виглядом.

6. Які вимоги до оформлення бухгалтерських книг?

7. Які особливості відкриття і ведення бухгалтер­ських карток?

8. Як поділяють облікові реєстри за видами бух­галтерських записів?

9. Як поділяють облікові реєстри за обсягом змісту?

10. На які групи поділяють бухгалтерські реєстри за їх побудовою?

11. Для чого в бухгалтерському обліку складають обігові відомості?

12. Які показники визначають у шаховій обіговій відомості?

13. Як побудована обігова відомість за синтетич­ними рахунками? Навіщо її складають?

14. Яка основна властивість обігових відомостей за синтетичними рахунками?

15. Як побудовані аналітичні обігові відомості? Для чого їх складають?

16. Охарактеризуйте способи виправлення поми­лок в облікових реєстрах.

17. У чому суть способу "червоного сторно"? Коли його застосовують?

18. Як заповнюють журнал-ордер, Головну та ка­сову книги?

19.Як обробляють і зберігають облікові реєстри?

20. Що входить у поняття форми бухгалтерського обліку?

21. Як історично розвивалися форми бухгалтер­ського обліку?

22. Які форми бухгалтерського обліку використову­ють в Україні?

23. У чому полягають переваги й недоліки меморі­ально-ордерної форми бухгалтерського обліку?

24. Як побудована журнальна форма бухгалтер­ського обліку?

25. Які особливості спрощеної форми бухгалтер­ського обліку?

26. В чому суть комп'ютерної форми бухгалтер­ського обліку?

27. Яку форму бухгалтерського обліку доцільно за­стосовувати на підприємствах малого бізнесу?


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная